Remunta d’edifici amb CLT

abr., 2018
Arquitecte Toni Codina | Localització Nevà

Remunta d’antic habitatge realitzat amb CLT. S’ha triat el sistema Solid CLT per aquest actuació en l’obra ja que es tracta de no donar molta càrrega a una estructura antiga com era la primera planta. Aquí els panells contralaminats donen el benefici de lleugeresa i una millor distribució de les càrregues en tractar-se de panells

Remunta d’edifici amb CLT
Remunta d’edifici amb CLT
Remunta d’edifici amb CLT
Remunta d’edifici amb CLT

Habitatge unifamiliar aïllat

abr., 2018
Arquitecte Josep Bunyesc | Localització Montornés del Vallés

Fabricació i muntatge d’habitatge amb criteris passius amb estructura Solid CLT i coberta amb estructura de biga vista. Aquesta estructura en la seva fonamentació únicament compta amb un mur perimetral, on la solera de l’edificació es fa directament amb panells CLT, augmentant així la seva eficiència i rapidesa de muntatge.

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat

Edifici plurifamiliar de 3 plantes

abr., 2018
Arquitecte Josep Bunyesc | Localització Lleida

Edifici plurifamiliar amb estructura de Solid CLT amb criteris passius, aquest edifici alberga habitatges, sala de conferències i un despatx d’arquitectura. Una de les principals virtuts del CLT és la seva capacitat per a la construcció en altura.

Edifici plurifamiliar de 3 plantes
Edifici plurifamiliar de 3 plantes
Edifici plurifamiliar de 3 plantes
Edifici plurifamiliar de 3 plantes

Nau industrial

febr., 2018
Promotor Ajuntament de Lleida | Localització Lleida

Nau industrial per a la utilització com a magatzem, es tracta d’un edifici que utilitza els panells CLT com a element estructural i de tancament, on la seva capa exterior és de fusta de larix. La utilització del CLT com a sistema constructiu per a nau o granges dóna un avantatge en la construcció per la seva lleugeresa així com la seva arquitectura i acabat exterior.

Nau industrial
Nau industrial
Nau industrial
Nau industrial

© 2019 SOLID CLT | Design Piqture