Habitatge unifamiliar aïllat

Penjat el 10 abril, 2018

Arquitecte Josep Bunyesc | Localització Montornés del Vallés

Fabricació i muntatge d’habitatge amb criteris passius amb estructura Solid CLT i coberta amb estructura de biga vista. Aquesta estructura en la seva fonamentació únicament compta amb un mur perimetral, on la solera de l’edificació es fa directament amb panells CLT, augmentant així la seva eficiència i rapidesa de muntatge.

© 2024 SOLID CLT | Privacidad | Cookies | Design Piqture